• Gwarancja najwyższej jakości

  Elektro-mechaniczna
  smarownica MEMOLUB ®

  czytaj więcej

Oferta

Oferujemy:

SMAROWNICE MEMOLUB WYSOKIEGO CIŚNIENIA

MEMOLUB jest autonomiczną jedno/wielopunktową elektro-mechaniczną smarownicą. Zapewniając dozowanie smaru pod wysokim ciśnieniem (25 bar), otwiera szerokie możliwości zastosowań, niedostępne dla urządzeń konwencjonalnych.

Smarownica MEMOLUB może być oddalona od smarowanego punktu nawet o 8m. Możliwość umieszczenia smarownicy w dużej odległości od urządzenia rozwiązuje problem trudnego dostępu, sprawiając że prace związane z utrzymaniem ruchu stają się prostsze i bezpieczniejsze.

Można uniknąć konieczności zatrzymywania maszyn (trudny dostęp, ruchome elementy), aby dokonać obsługi smarowniczej instalując MEMOLUB. MEMOLUB może być użyty jako mini system centralnego smarowania. Przy zastosowaniu bloku progresywnych rozdzielaczy umożliwia jednoczesne smarowanie wielu punktów sśsmarnych, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania ruchu. MEMOLUB jest produkowany w trzech rozmiarach: STANDARD z wkładami 120cc, MEGA z wkładami 240cc i GIGA z wkładami 480cc.

POMPA

o1Ruch tłoka pompy MEMOLUB wywołuje emisję smaru lub oleju pod ciśnieniem 25 bar. Wysoko sprawny system jest zdolny do pompowania smaru zawierającego olej bazowy o lepkości 15000cSt (w temp. pracy). MEMOLUB może przepompowywać konwencjonalne uniwersalne smary w temperaturze do -15°C, a specjalne smary niskotemperaturowe do -25°C.

MEMO – USTAWIENIE DOZOWANIA

MEMO jest unikalnym systemem ustawienia ilości dozowanego smaru przez MEMOLUB w jednostce czasu. Do dyspozycji są 3 pierścienie (biały, czarny, czerwony). Do MEMO może być włożony każdy z pierścieni osobno, wszystkie trzy lub dwa pierścienie w dowolnej kombinacji. Każde ustawienie (pierścieni) MEMO oznacza inną częstotliwość dozowania smaru. MEMO jest ustawiane przy pierwszym zamontowaniu smarownicy i jest ciągle usytuowane w punkcie smarowniczym. Pracownicy utrzymania ruchu nie musza pamiętać przy każdej interwencji o ustawianiu od nowa, co bardzo usprawnia pracę. Programowanie MEMO jest proste i nie zabiera wiele czasu. Tabelka poniżej przedstawia standardowe ustawienia.

o2o3

Zastosowanie rozdzielacza, tzw. SPLITTER MEMO, umożliwia powstanie 2-wyjściowego, ekonomicznego systemu smarowniczego MEMOLUB, stosowanego do smarowania łożysk pomp, wentylatorów, silników itp.

o4 o5

Zastosowanie progresywnego bloku dystrybucyjnego umożliwia przy użyciu jednej smarownicy dozowanie smaru do kilku, a nawet kilkunastu punktów smarnych.

RODZAJE SMAROWNIC MEMOLUB WYSOKIEGO CIŚNIENIA

MEMOLUB HPS – smarownica zasilana bateriami, dozuje smar zgodnie z ustawieniami MEMO, przez cały ustawiony okres czasu.

MEMOLUB EPS – smarownica zasilana napięciem 24V (4,5V i 12V na życzenie), pochodzącym ze źródła zewnętrznego. Najczęściej wykorzystywany jest do tego prąd sterowania pochodzący ze smarowanego urządzenia. Wówczas smarownica dozuje smar tylko wtedy, kiedy smarowane urządzenie jest włączone.

MEMOLUB PLCd – smarownica sterowana przez PLC smarowanej maszyny. Nie jest wyposażona w element MEMO.

o6 o7 o8

KARTRIDŻE I KOMPLETY BATERII

MEMOLUB jest urządzeniem całkowicie autonomicznym. Energię czerpie z zestawu baterii (HPS) lub z zewnętrznego źródła prądu. Pobór mocy elektrycznej jest bardzo niski, nawet w warunkach dużego ciśnienia przetłaczania. MEMOLUB o pojemności 240cc bezproblemowo działa w stałej temperaturze równej 0°C, o pojemności 480cc w stałej temperaturze +5°C. Nie przeszkadzają krótkotrwałe spadki temperatury. Przy niższych temperaturach należy zastosować specjalne zestawy baterii i smary niskotemperaturowe.

Niski koszt wymiany wkładów i niezgrzewane komplety baterii (HPS) są jedynymi niezbędnymi wydatkami podczas wielu lat eksploatacji MEMOLUB. W smarownicach MEMOLUB stosowane są różne rodzaje smarów: smary uniwersalne, smary odporne na wysokie obciążenia, smary nisko i wysokotemperaturowe, smary do otwartych przekładni, smary dopuszczone do przypadkowego kontaktu z artykułami spożywczymi. Kartridże napełniane są także olejami o różnych klasach lepkości i o różnym przeznaczeniu. Możemy dostarczyć kartridż napełniony każdym środkiem smarnym wskazanym przez użytkownika.

Zastosowanie MEMOLUB wypełnionego gęstymi smarami jest szczególnie efektywne przy smarowaniu łożysk w warunkach dużego zawilgocenia i/ lub zapylenia, czyli dokładnie takich, jakie panują w zakładach przerobu kruszywa, cementowniach, hutach stali. Kartridże z olejem stosowane są, kiedy MEMOLUB jest używany do smarowania łańcuchów, kół zębatych, prowadnic ślizgowych, itp. Wymiana zbiorniczka jest łatwa, prosta i szybka. Może być przeprowadzona w punkcie smarowniczym lub w warsztacie. Ze względu na unikalny system MEMO, reszta smarownicy nie jest przypisana do konkretnego punktu smarnego lub konkretnego elementu MEMO.

Każda smarownica MEMOLUB będzie pracowała zgodnie z ustawieniami elementu MEMO, do którego jest wkręcona. Niezgrzewane komplety baterii stosowane są w przedziale temperatur od: -5°C do +50°C, a także w czasie krótkotrwałych spadków temperatury poniżej -5°C. W niższych temperaturach należy zastosować specjalne komplety baterii.

o9 o10

KONTROLA

Funkcja „sprawdzenie działania” umożliwia personelowi przeprowadzenie w każdym momencie kontroli funkcjonowanie smarownicy MEMOLUB. Przy stosowaniu bloków dystrybucyjnych można je wyposażyć dodatkowo w tzw. czujnik pracy. Sygnał pochodzący z czujnika pracy może być przekazywany do pulpitu sterowania lub do PLC smarowanego urządzenia.

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE SMARY

Długość przewodów, które można zastosować z MEMOLUB w dużym stopniu zależy od lepkości oleju bazowego (w aktualnej temperaturze pracy) użytego do produkcji stosowanego smaru. Wewnętrzna średnica przewodów i rurek również warunkuje ich możliwą długość.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne długości przewodów o wewnętrznej średnicy 6mm i wewnętrznej średnicy rurek łączących 1/8 R, dla różnych typów przyłączeń w zależności od lepkości oleju bazowego.

o11

Smarownice wysokiego ciśnienia MEMOLUB spełniają wymagania ochronne IP 66 zgodnie z IEC 60529.Smarownice MEMOLUB HPS posiadają certyfikat nr ISSeP11ATEX005, w związku z czym są oznaczane: II 3G / Ex nC IIB T6 Gc ; II 3D / Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI

Stosując MEMOLUB pracownicy utrzymania ruchu, poprzednio zajmujący się ręcznym smarowaniem znajdą czas na poważniejsze przedsięwzięcia, jak obsługi zapobiegawcze i planowe. Obniżą się koszty związane z wymianą części i straty związane z przestojami maszyn.

Na wykresach poniżej pokazano, że smarowanie w niewielkich ilościach, ale bardzo często redukuje zużycie smaru i wydłuża czas eksploatacji elementów mechanicznych. Smarowanie jest przeprowadzane podczas ruchu maszyny. MEMOLUB zapewnia właściwe smarowanie na właściwym miejscu i we właściwym czasie oraz optymalną ilość smaru.

o16

SMAROWNICE MEMOLUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

jest autonomiczną jednopunktową elektro-mechaniczną smarownicą. Zapewniając dozowanie smaru pod średnim ciśnieniem (10 bar), otwiera szerokie możliwości zastosowań, niedostępne dla innych smarownic jednopunktowych obecnych na rynku.
Smarownica MEMOLUB może być oddalona od smarowanego punktu nawet o 2m (dla smaru NLGI-2), a dla smarów o niższej klasie konsystencji odległość to może być jeszcze większa.. Możliwość umieszczenia smarownicy w dużej odległości od urządzenia rozwiązuje problem trudnego dostępu, sprawiając że prace związane z utrzymaniem ruchu stają się prostsze i bezpieczniejsze.

Można uniknąć konieczności zatrzymywania maszyn (trudny dostęp, ruchome elementy), aby dokonać obsługi smarowniczej instalując MEMOLUB, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania ruchu.

POMPA

Ruch tłoka pompy MEMOLUB wywołuje emisję smaru lub oleju pod ciśnieniem 10 bar. MEMOLUB może przepompowywać konwencjonalne uniwersalne smary w temperaturze do -15°C.

RODZAJE SMAROWNIC MEMOLUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

 o12  o13  o14
MEMOLUB ONE Pojemność 240 cc MEMOLUB ECOPojemność 240 cc MEMOLUB EMPojemność 120 cc

USTAWIENIE DOZOWANIA – KOŃCÓWKA DOZUJĄCA MEMO (KDM)

 o15
KDM 1 KDM 3 KDM 6
(dla EM – KDM 12)
6 KDM 12
(dla EM – KDM 24)

 

W zależności od tego, którą końcówkę dozującą podłączymy do smarownicy MEMOLUB ONE, tak zmieni się okres dozowania 240 cc smaru i dzienna dozowana porcja smaru.

 • Dla KDM 1 – okres dozowania wyniesie 1 miesiąc – dozowanie smaru 8 cc/dzień
 • Dla KDM 3 – okres dozowania wyniesie 3 miesiące – dozowanie smaru 2,6 cc/dzień
 • Dla KDM 6 – okres dozowania wyniesie 6 miesięcy – dozowanie smaru 1,3 cc/dzień
 • Dla KDM 12 – okres dozowania wyniesie 12 miesięcy – dozowanie smaru 0,65 cc/dzień

MEMOLUB ECO przystosowane jest tylko do pracy z KDM 6 i KDM 12

W przypadku smarownicy MEMOLUB EM:

 • KDM 6 = KDM 12 – okres dozowania wyniesie 12 miesięcy – dozowanie smaru 0,30 cc/dzień
 • KDM 12 = KDM 24 – okres dozowania wyniesie 24 miesiące – dozowanie smaru 0,15 cc/dzień

Trzy rodzaje smarownic MEMOLUB ONE – MEMOLUB ECO – MEMOLUB EM tworzą system, który umożliwi ich ich zastosowanie w punktach smarnych o różnym dziennym zapotrzebowaniu na smar z przedziału od 0,15 cc do 8 cc/dzień.
MEMOLUB EM jest dedykowane dla długotrwałego smarowania punktów smarnych wymagających ograniczonej ilości smaru (niektóre przenośniki, wentylatory, pompy, etc.)

MEMOLUB ONE jest dedykowane dla długotrwałego smarowania punktów smarnych wymagających konwencjonalnych ilości smaru (silniki elektryczne, przenośniki, wentylatory, pompy, etc.)

MEMOLUB ECO podobnie jak MEMOLUB ONE, ale dzięki temu, że jest przystosowane tylko do 2-ch najczęstszych ustawień jest urządzeniem tańszym.

KARTRIDŻE I KOMPLETY BATERII

MEMOLUB jest urządzeniem całkowicie autonomicznym. Energię czerpie z zestawu baterii . Pobór mocy elektrycznej jest bardzo niski.

Nie przeszkadzają krótkotrwałe spadki temperatury. Przy niższych temperaturach należy zastosować specjalne zestawy baterii i smary niskotemperaturowe.

Niski koszt wymiany wkładów i niezgrzewane komplety baterii są jedynymi niezbędnymi wydatkami podczas wielu lat eksploatacji MEMOLUB. W smarownicach MEMOLUB zarówno wysoko jak i średniociśnieniowych stosowane są takie same kartridże i rodzaje smarów: smary uniwersalne, smary odporne na wysokie obciążenia, smary nisko i wysokotemperaturowe, smary do otwartych przekładni, smary dopuszczone do przypadkowego kontaktu z artykułami spożywczymi. Kartridże napełniane są także olejami o różnych klasach lepkości i o różnym przeznaczeniu. Możemy dostarczyć kartridż napełniony każdym środkiem smarnym wskazanym przez użytkownika.

Zastosowanie MEMOLUB wypełnionego gęstymi smarami jest szczególnie efektywne przy smarowaniu łożysk w warunkach dużego zawilgocenia i/ lub zapylenia, czyli dokładnie takich, jakie panują w zakładach przerobu kruszywa, cementowniach, hutach stali. Kartridże z olejem stosowane są, kiedy MEMOLUB jest używany do smarowania łańcuchów, kół zębatych, prowadnic ślizgowych, itp. Wymiana zbiorniczka jest łatwa, prosta i szybka. Może być przeprowadzona w punkcie smarowniczym lub w warsztacie.

Niezgrzewane komplety baterii stosowane są w przedziale temperatur od: -5°C do +50°C, a także w czasie krótkotrwałych spadków temperatury poniżej -5°C. W niższych temperaturach należy zastosować specjalne komplety baterii.

KONTROLA

Funkcja „sprawdzenie działania” umożliwia personelowi przeprowadzenie w każdym momencie kontroli funkcjonowanie smarownicy MEMOLUB.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI

Stosując MEMOLUB pracownicy utrzymania ruchu, poprzednio zajmujący się ręcznym smarowaniem znajdą czas na poważniejsze przedsięwzięcia, jak obsługi zapobiegawcze i planowe. Obniżą się koszty związane z wymianą części i straty związane z przestojami maszyn.

Na wykresach poniżej pokazano, że smarowanie w niewielkich ilościach, ale bardzo często redukuje zużycie smaru i wydłuża czas eksploatacji elementów mechanicznych. Smarowanie jest przeprowadzane podczas ruchu maszyny. MEMOLUB zapewnia właściwe smarowanie na właściwym miejscu i we właściwym czasie oraz optymalną ilość smaru.

o16

AKCESORIA

W naszej ofercie posiadamy bardzo szeroki wybór akcesoriów do automatycznych smarownic MEMOLUB:

 • przewody smarne (do pracy w temp. do +80°C i do +250°C),
 • szybkozłączki,
 • reduktory wkręcane w miejsce kalamitek,
 • dławiki olejowe stosowane kiedy smarownica dozuje olej,
 • szczotki olejowe o różnych wymiarach i do różnych temperatur,
 • progresywne bloki dystrybucyjne o różnej ilości wylotów smaru/ oleju,
 • elementy mostkujące do bloków dystrybucyjnych,
 • wieszaki do smarownic, szczotek i bloków dystrybucyjnych,
 • szereg innych akcesoriów specjalnych, dostępnych na życzenie.