• Gwarancja najwyższej jakości

    Elektro-mechaniczna
    smarownica MEMOLUB ®

    czytaj więcej

Smarownice MEMOLUB wysokiego ciśnienia

MEMOLUB jest autonomiczną jedno/wielopunktową elektro-mechaniczną smarownicą. Zapewniając dozowanie smaru pod wysokim ciśnieniem (25 bar), otwiera szerokie możliwości zastosowań, niedostępne dla urządzeń konwencjonalnych.

Smarownica MEMOLUB może być oddalona od smarowanego punktu nawet o 8m. Możliwość umieszczenia smarownicy w dużej odległości od urządzenia rozwiązuje problem trudnego dostępu, sprawiając że prace związane z utrzymaniem ruchu stają się prostsze i bezpieczniejsze.

Można uniknąć konieczności zatrzymywania maszyn (trudny dostęp, ruchome elementy), aby dokonać obsługi smarowniczej instalując MEMOLUB. MEMOLUB może być użyty jako mini system centralnego smarowania. Przy zastosowaniu bloku progresywnych rozdzielaczy umożliwia jednoczesne smarowanie wielu punktów sśsmarnych, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania ruchu. MEMOLUB jest produkowany w trzech rozmiarach: STANDARD z wkładami 120cc, MEGA z wkładami 240cc i GIGA z wkładami 480cc.

POMPA

o1Ruch tłoka pompy MEMOLUB wywołuje emisję smaru lub oleju pod ciśnieniem 25 bar. Wysoko sprawny system jest zdolny do pompowania smaru zawierającego olej bazowy o lepkości 15000cSt (w temp. pracy). MEMOLUB może przepompowywać konwencjonalne uniwersalne smary w temperaturze do -15°C, a specjalne smary niskotemperaturowe do -25°C.

MEMO – USTAWIENIE DOZOWANIA

MEMO jest unikalnym systemem ustawienia ilości dozowanego smaru przez MEMOLUB w jednostce czasu. Do dyspozycji są 3 pierścienie (biały, czarny, czerwony). Do MEMO może być włożony każdy z pierścieni osobno, wszystkie trzy lub dwa pierścienie w dowolnej kombinacji. Każde ustawienie (pierścieni) MEMO oznacza inną częstotliwość dozowania smaru. MEMO jest ustawiane przy pierwszym zamontowaniu smarownicy i jest ciągle usytuowane w punkcie smarowniczym. Pracownicy utrzymania ruchu nie musza pamiętać przy każdej interwencji o ustawianiu od nowa, co bardzo usprawnia pracę. Programowanie MEMO jest proste i nie zabiera wiele czasu. Tabelka poniżej przedstawia standardowe ustawienia.

o2o3

Zastosowanie rozdzielacza, tzw. SPLITTER MEMO, umożliwia powstanie 2-wyjściowego, ekonomicznego systemu smarowniczego MEMOLUB, stosowanego do smarowania łożysk pomp, wentylatorów, silników itp.

o4 o5

Zastosowanie progresywnego bloku dystrybucyjnego umożliwia przy użyciu jednej smarownicy dozowanie smaru do kilku, a nawet kilkunastu punktów smarnych.

RODZAJE SMAROWNIC MEMOLUB WYSOKIEGO CIŚNIENIA

MEMOLUB HPS – smarownica zasilana bateriami, dozuje smar zgodnie z ustawieniami MEMO, przez cały ustawiony okres czasu.

MEMOLUB EPS – smarownica zasilana napięciem 24V (4,5V i 12V na życzenie), pochodzącym ze źródła zewnętrznego. Najczęściej wykorzystywany jest do tego prąd sterowania pochodzący ze smarowanego urządzenia. Wówczas smarownica dozuje smar tylko wtedy, kiedy smarowane urządzenie jest włączone.

MEMOLUB PLCd – smarownica sterowana przez PLC smarowanej maszyny. Nie jest wyposażona w element MEMO.

o6 o7 o8

KARTRIDŻE I KOMPLETY BATERII

MEMOLUB jest urządzeniem całkowicie autonomicznym. Energię czerpie z zestawu baterii (HPS) lub z zewnętrznego źródła prądu. Pobór mocy elektrycznej jest bardzo niski, nawet w warunkach dużego ciśnienia przetłaczania. MEMOLUB o pojemności 240cc bezproblemowo działa w stałej temperaturze równej 0°C, o pojemności 480cc w stałej temperaturze +5°C. Nie przeszkadzają krótkotrwałe spadki temperatury. Przy niższych temperaturach należy zastosować specjalne zestawy baterii i smary niskotemperaturowe.

Niski koszt wymiany wkładów i niezgrzewane komplety baterii (HPS) są jedynymi niezbędnymi wydatkami podczas wielu lat eksploatacji MEMOLUB. W smarownicach MEMOLUB stosowane są różne rodzaje smarów: smary uniwersalne, smary odporne na wysokie obciążenia, smary nisko i wysokotemperaturowe, smary do otwartych przekładni, smary dopuszczone do przypadkowego kontaktu z artykułami spożywczymi. Kartridże napełniane są także olejami o różnych klasach lepkości i o różnym przeznaczeniu. Możemy dostarczyć kartridż napełniony każdym środkiem smarnym wskazanym przez użytkownika.

Zastosowanie MEMOLUB wypełnionego gęstymi smarami jest szczególnie efektywne przy smarowaniu łożysk w warunkach dużego zawilgocenia i/ lub zapylenia, czyli dokładnie takich, jakie panują w zakładach przerobu kruszywa, cementowniach, hutach stali. Kartridże z olejem stosowane są, kiedy MEMOLUB jest używany do smarowania łańcuchów, kół zębatych, prowadnic ślizgowych, itp. Wymiana zbiorniczka jest łatwa, prosta i szybka. Może być przeprowadzona w punkcie smarowniczym lub w warsztacie. Ze względu na unikalny system MEMO, reszta smarownicy nie jest przypisana do konkretnego punktu smarnego lub konkretnego elementu MEMO.

Każda smarownica MEMOLUB będzie pracowała zgodnie z ustawieniami elementu MEMO, do którego jest wkręcona. Niezgrzewane komplety baterii stosowane są w przedziale temperatur od: -5°C do +50°C, a także w czasie krótkotrwałych spadków temperatury poniżej -5°C. W niższych temperaturach należy zastosować specjalne komplety baterii.

o9 o10

KONTROLA

Funkcja „sprawdzenie działania” umożliwia personelowi przeprowadzenie w każdym momencie kontroli funkcjonowanie smarownicy MEMOLUB. Przy stosowaniu bloków dystrybucyjnych można je wyposażyć dodatkowo w tzw. czujnik pracy. Sygnał pochodzący z czujnika pracy może być przekazywany do pulpitu sterowania lub do PLC smarowanego urządzenia.

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE SMARY

Długość przewodów, które można zastosować z MEMOLUB w dużym stopniu zależy od lepkości oleju bazowego (w aktualnej temperaturze pracy) użytego do produkcji stosowanego smaru. Wewnętrzna średnica przewodów i rurek również warunkuje ich możliwą długość.

Poniższa tabela przedstawia maksymalne długości przewodów o wewnętrznej średnicy 6mm i wewnętrznej średnicy rurek łączących 1/8 R, dla różnych typów przyłączeń w zależności od lepkości oleju bazowego.

o11

Smarownice wysokiego ciśnienia MEMOLUB spełniają wymagania ochronne IP 66 zgodnie z IEC 60529.Smarownice MEMOLUB HPS posiadają certyfikat nr ISSeP11ATEX005, w związku z czym są oznaczane: II 3G / Ex nC IIB T6 Gc ; II 3D / Ex tc IIIC T85°C IP66 Dc.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI

Stosując MEMOLUB pracownicy utrzymania ruchu, poprzednio zajmujący się ręcznym smarowaniem znajdą czas na poważniejsze przedsięwzięcia, jak obsługi zapobiegawcze i planowe. Obniżą się koszty związane z wymianą części i straty związane z przestojami maszyn.

Na wykresach poniżej pokazano, że smarowanie w niewielkich ilościach, ale bardzo często redukuje zużycie smaru i wydłuża czas eksploatacji elementów mechanicznych. Smarowanie jest przeprowadzane podczas ruchu maszyny. MEMOLUB zapewnia właściwe smarowanie na właściwym miejscu i we właściwym czasie oraz optymalną ilość smaru.

o16