• Gwarancja najwyższej jakości

  Elektro-mechaniczna
  smarownica MEMOLUB ®

  czytaj więcej

Smarownice MEMOLUB średniego ciśnienia

SMAROWNICE MEMOLUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA jest autonomiczną jednopunktową elektro-mechaniczną smarownicą. Zapewniając dozowanie smaru pod średnim ciśnieniem (10 bar), otwiera szerokie możliwości zastosowań, niedostępne dla innych smarownic jednopunktowych obecnych na rynku.

Smarownica MEMOLUB może być oddalona od smarowanego punktu nawet o 2m (dla smaru NLGI-2), a dla smarów o niższej klasie konsystencji odległość to może być jeszcze większa.. Możliwość umieszczenia smarownicy w dużej odległości od urządzenia rozwiązuje problem trudnego dostępu, sprawiając że prace związane z utrzymaniem ruchu stają się prostsze i bezpieczniejsze.

Można uniknąć konieczności zatrzymywania maszyn (trudny dostęp, ruchome elementy), aby dokonać obsługi smarowniczej instalując MEMOLUB, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania ruchu.

POMPA

Ruch tłoka pompy MEMOLUB wywołuje emisję smaru lub oleju pod ciśnieniem 10 bar. MEMOLUB może przepompowywać konwencjonalne uniwersalne smary w temperaturze do -15°C.

RODZAJE SMAROWNIC MEMOLUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

 o12  o13  o14
MEMOLUB ONE Pojemność 240 cc MEMOLUB ECOPojemność 240 cc MEMOLUB EMPojemność 120 cc

USTAWIENIE DOZOWANIA – KOŃCÓWKA DOZUJĄCA MEMO (KDM)

 o15
KDM 1 KDM 3 KDM 6
(dla EM – KDM 12)
6 KDM 12
(dla EM – KDM 24)

 

W zależności od tego, którą końcówkę dozującą podłączymy do smarownicy MEMOLUB ONE, tak zmieni się okres dozowania 240 cc smaru i dzienna dozowana porcja smaru.

 • Dla KDM 1 – okres dozowania wyniesie 1 miesiąc – dozowanie smaru 8 cc/dzień
 • Dla KDM 3 – okres dozowania wyniesie 3 miesiące – dozowanie smaru 2,6 cc/dzień
 • Dla KDM 6 – okres dozowania wyniesie 6 miesięcy – dozowanie smaru 1,3 cc/dzień
 • Dla KDM 12 – okres dozowania wyniesie 12 miesięcy – dozowanie smaru 0,65 cc/dzień

MEMOLUB ECO przystosowane jest tylko do pracy z KDM 6 i KDM 12

W przypadku smarownicy MEMOLUB EM:

 • KDM 6 = KDM 12 – okres dozowania wyniesie 12 miesięcy – dozowanie smaru 0,30 cc/dzień
 • KDM 12 = KDM 24 – okres dozowania wyniesie 24 miesiące – dozowanie smaru 0,15 cc/dzień

Trzy rodzaje smarownic MEMOLUB ONE – MEMOLUB ECO – MEMOLUB EM tworzą system, który umożliwi ich ich zastosowanie w punktach smarnych o różnym dziennym zapotrzebowaniu na smar z przedziału od 0,15 cc do 8 cc/dzień.
MEMOLUB EM jest dedykowane dla długotrwałego smarowania punktów smarnych wymagających ograniczonej ilości smaru (niektóre przenośniki, wentylatory, pompy, etc.)

MEMOLUB ONE jest dedykowane dla długotrwałego smarowania punktów smarnych wymagających konwencjonalnych ilości smaru (silniki elektryczne, przenośniki, wentylatory, pompy, etc.)

MEMOLUB ECO podobnie jak MEMOLUB ONE, ale dzięki temu, że jest przystosowane tylko do 2-ch najczęstszych ustawień jest urządzeniem tańszym.

KARTRIDŻE I KOMPLETY BATERII

MEMOLUB jest urządzeniem całkowicie autonomicznym. Energię czerpie z zestawu baterii . Pobór mocy elektrycznej jest bardzo niski.

Nie przeszkadzają krótkotrwałe spadki temperatury. Przy niższych temperaturach należy zastosować specjalne zestawy baterii i smary niskotemperaturowe.

Niski koszt wymiany wkładów i niezgrzewane komplety baterii są jedynymi niezbędnymi wydatkami podczas wielu lat eksploatacji MEMOLUB. W smarownicach MEMOLUB zarówno wysoko jak i średniociśnieniowych stosowane są takie same kartridże i rodzaje smarów: smary uniwersalne, smary odporne na wysokie obciążenia, smary nisko i wysokotemperaturowe, smary do otwartych przekładni, smary dopuszczone do przypadkowego kontaktu z artykułami spożywczymi. Kartridże napełniane są także olejami o różnych klasach lepkości i o różnym przeznaczeniu. Możemy dostarczyć kartridż napełniony każdym środkiem smarnym wskazanym przez użytkownika.

Zastosowanie MEMOLUB wypełnionego gęstymi smarami jest szczególnie efektywne przy smarowaniu łożysk w warunkach dużego zawilgocenia i/ lub zapylenia, czyli dokładnie takich, jakie panują w zakładach przerobu kruszywa, cementowniach, hutach stali. Kartridże z olejem stosowane są, kiedy MEMOLUB jest używany do smarowania łańcuchów, kół zębatych, prowadnic ślizgowych, itp. Wymiana zbiorniczka jest łatwa, prosta i szybka. Może być przeprowadzona w punkcie smarowniczym lub w warsztacie.

Niezgrzewane komplety baterii stosowane są w przedziale temperatur od: -5°C do +50°C, a także w czasie krótkotrwałych spadków temperatury poniżej -5°C. W niższych temperaturach należy zastosować specjalne komplety baterii.

KONTROLA

Funkcja „sprawdzenie działania” umożliwia personelowi przeprowadzenie w każdym momencie kontroli funkcjonowanie smarownicy MEMOLUB.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI

Stosując MEMOLUB pracownicy utrzymania ruchu, poprzednio zajmujący się ręcznym smarowaniem znajdą czas na poważniejsze przedsięwzięcia, jak obsługi zapobiegawcze i planowe. Obniżą się koszty związane z wymianą części i straty związane z przestojami maszyn.

Na wykresach poniżej pokazano, że smarowanie w niewielkich ilościach, ale bardzo często redukuje zużycie smaru i wydłuża czas eksploatacji elementów mechanicznych. Smarowanie jest przeprowadzane podczas ruchu maszyny. MEMOLUB zapewnia właściwe smarowanie na właściwym miejscu i we właściwym czasie oraz optymalną ilość smaru.

o16