• Gwarancja najwyższej jakości

    Elektro-mechaniczna
    smarownica MEMOLUB ®

    czytaj więcej

Instrukcja obsługi

OTWIERANIE I ZAMYKANIE MEMOLUB HPS

OTWIERANIE MEMOLUB® HPS

Aby go otworzyć umieść smarowniczkę pionowo na płaskiej powierzchni. Jedna rękę połóż na górze przeźroczystej obudowy, mocno przyciśnij. Z drugiej strony, drugą ręką przytrzymaj żebrowaną powierzchnię pierścienia zamykającego i przekręć go w lewo. Zdejmij pierścień zabezpieczający i przeźroczystą obudowę.

instrukcja1

ZAMYKANIE MEMOLUB® HPS

Aby zamknąć, należy użyć się tej samej techniki, co przy otwieraniu: naciśnij na obudowę, przytrzymaj pierścień zabezpieczający za żebrowaną powierzchnię, obróć w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż się zatrzaśnie i będzie zamknięty (nie będzie obracał się w prawo).

instrukcja2

INSTALOWANIE KARTRIDŻA ZE ŚRODKIEM SMARNYM

Wymień kartridż ze środkiem smarnym według poniższych wskazówek:

Otwórz MEMOLUB ® HPS jak opisano powyżej.

Jeżeli to konieczne- wprowadź przez zawór zwrotny niewielką ilość smaru do elementu pompującego.

Ten krok jest wymagany tylko wtedy, gdy MEMOLUB® HPS został dopuszczony do pracy bez kartridża lub z kartridżem pustym. Umieść wylot smarownicy ręcznej w otworze wlotowym MEMOLUB® HPS i pompuj smar aż ukaże się on na końcu wylotu MEMOLUB® HPS.

instrukcja3

Podnieś czarną gumę uszczelniającą, aby odsłonić komorę na baterie i włóż komplet baterii w czerwoną obudowę trzymając za uchwyt. Powinno być to wykonane zgodnie z instrukcją umieszczoną na czerwonej obudowie. Po wsunięciu baterii, silniczek włączy się po sekundzie. Następnie należy włożyć na miejsce czarne gumowe uszczelnienie.

(Ważne: czarne gumowe uszczelnienie nie występuje w modelu MEMOLUB HPS GIGA, 480 cm3).

instrukcja4

Zdejmij papier-okrągłą etykietę z nowego kartridża i wypełnij następujące sekcje: „Data rozpoczęcia” i „Datę wymiany”. „Data wymiany” jest uzależniona od zaprogramowania smarownicy. Ustawienia te można sprawdzić na zaprogramowanym wykresie. Etykietę informacyjną włóż do środka przeźroczystej obudowy, by była widoczna na zewnątrz smarownicy.

instrukcja5

Ostrożnie ściśnij opakowanie kartridża, aby usunąć pozostałości powietrza, aż smar pojawi się na wylocie. Ten krok pozwala zapobiec zassaniu powietrza i zapewnia niezakłócony przepływ smaru do tłoka pompy.

instrukcja6

Umieść kartridż w otworze wlotowym czerwonej obudowy. Upewnij się, że rdzeń pojemnika jest dobrze osadzony w otworze wlotowym pompy.

instrukcja7

W przeźroczystej obudowie umieść płytkę dociskową ze sprężyną, tak by płytka skierowana była do otworu obudowy. Następnie umieść części obudowy (przezroczysta obudowa, sprężyna i płytka dociskowa) nad kartridżem ze smarem, zamontowanym do czerwonej podstawy. Płytkę dociskową należy umieścić równomiernie na kartridżu ze smarem.

Zamknij przeźroczystą obudowę za pomocą czarnego pierścienia blokującego.

INSTALOWANIE KARTRIDŻA Z OLEJEM

Instalowanie kartridża wypełnionego olejem jest podobne do tego wypełnionego smarem, ale kartridż z olejem nie może być umieszczony do góry nogami na czerwonej obudowie, gdyż doprowadzi to do rozlania oleju.

Najpierw zdejmij czarną gumową uszczelkę i włóż komplet baterii w czerwoną obudowę (Ważne: Model GIGA, 480 cm3, nie posiada czarnej gumy uszczelniającej). Włóż etykietę identyfikacyjną i płytę dociskową ze sprężyną do przeźroczystej obudowy. Następnie przytrzymaj pojemnik z olejem i umieść czerwoną obudowę na jego rdzeniu. Trzymając mocno kartridż z czerwoną obudową odwróć go do góry nogami i postaw na twardej powierzchni, po czym nałóż przeźroczystą obudowę na górę.

instrukcja8

TESTOWANIE MEMOLUB ® HPS (FUNKCJA „SPRAWDZANIE DZIAŁANIA”)

Aby być pewnym, że MEMOLUB® HPS działa, należy delikatnie nacisnąć na jeden z trzech przełączników na spodzie czerwonej obudowy na kilka sekund. MEMOLUB® HPS przejdzie wtedy w cykl dozowania, co potwierdzi, że elektronika, mechanika i baterie działają prawidłowo. Ważnym jest, żeby to zrobić z zainstalowanym kartridżem ze środkiem smarnym. W przeciwnym razie, nie zostanie aktywowana pompa.

instrukcja9